Vol 8, No 1 (2021)

January 2021

DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) ISSN 2364-5369, Vol 8, No 1, January 2021

Full Issue

View or download the full issue COVER BACK

Table of Contents

Articles

Puji Lestari, Prahastiwi Utari, Julius Slamet
PDF
1-16
Chintya Amelia S, Pujiyono Pujiyono, Hari Purwadi
PDF
17-23
Melati Budi Srikandi, Pawito Pawito, Andre Rahmanto
PDF
24-31
Muharsyam Dwi Anantama, Sahid Teguh Widodo, Budhi Setiawan
PDF
32-42
Gunawan Hariyanto, Suhariningsih Suhariningsih, Bambang Winarno, Sihabuddin Sihabuddin
PDF
43-48
Dwi Elsi Flora S, Sugito Sugito, Riyanto Efendi
PDF
49-54
Intan Suciati, Andrik Purwasito, Andre N Rahmanto
PDF
55-60
Riyan Hidayat, Elwi Danil, Yoserwan Yoserwan
PDF
61-78
Novi Dya Meylasari, Imam Sujadi, Sri Subanti
PDF
79-91
M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa’at, Prija Djatmika, Istislam Istislam
PDF
92-99
Haalin Mawaddah, Suyitno Suyitno, Raheni Suhita
PDF
100-110
Rida Amalia, Sarwiji Suwandi, Atikah Anindyarini
PDF
111-119
Seprinda Ika Saputri, Retno Winarni, Sumarwati Sumarwati
PDF
120-124
Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, Raden Muhammad Mihradi
PDF
125-133
Danggur Feliks, Muhadar Muhadar, Otto Yudianto
PDF
134-139
Daniz Umarova
PDF
140-149
Yul Tito Permadhy, Fitria Ayuningtyas
PDF
150-160
Tofik Sukendar, Nurini Aprilianda, Setiawan Noerdajasakti
PDF
161-173
Argadjendra Sentot, Moch Isnaeni, Slamet Suhartono, Endang Prasetyawati
PDF
174-187
Melda Yulisa, Safrida Safrida, Indra Indra
PDF
188-196
Puri Bestari Mardani, Rut Rismanta Silalahi
PDF
197-206
Mochamad Arifianto, Sudarsono Sudarsono, Abd. Rachmad Budiono, Abdul Madjid
PDF
207-217