The Advantages of Improving Students' Civic Literacy in Building a Democratic State Governed by the Rule of Law

Yakitjan Buvabaevna Kadirova

Abstract


The article is devoted to enlightening the current state, problems and some aspects of the development of these subjects in civil literacy of students in the system of public education in our country.


Keywords


Civil Society; Motivational-Valued Components; Moral Values; Critical Thinking; Ability; Skill; Equality; Conscience; Freedom; Justice

Full Text:

PDF

References


Abdullaev D. (2020) Science, Culture Sponsorship–This Leads to the Development and Well-Being of the People of the Country //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. T. 20. – №. 1.pp. 279-281.

Anisimov S.F. (2000) Moralnaya motivasiya // Etika / Pod Red. A.A. Guseynova i E.L. Dubko. M.: Gardariki. - pp. 367-383.

Bratus B.S. (1985) Nravstvennoe soznanie lichnosti (psixologicheskoe issledovanie). M.: Znanie. - 64 p. - (Novoe v jizni, nauke, texnike. Ser. "Etika", № 3).

Kagan M.S. (1997) Filosofskaya teoriya tsennosti. - Spb.: Petropolis. - 205 p.

Kadirova X.B. (2015) Glavnaya duxovnaya tsennost i lichnost cheloveka // fen-Nauka. №. 1(40). pp. 29-32.

Modelirovanie pedagogicheskix situasiy. Problemi povisheniya kachestva i effektivnosti obtshepedagogicheskoy podgotovki uchitelya (1981) / pod Red. Yu.N. Kulyutkina, G.S. Suxobskoy. Moscow. p. 120.

Sagatovskiy V.N. (1997) Filosofiya razvivayutsheysya garmonii (filosof-skie Osnovi mirovozzreniya): v 3 ch. - Ch. 1. - Vvedenie: filosofiya i jizn. -Spb.: Spbgu.p 224.

To'ychieva X.N. (1998) Huquqiy ta'lim-tarbiyani takomillashtirishning ba'zi masalalari. TDPU. Ilmiy ishlar to'plami. –Tashkent. pp. 61-67.

Tashpulatovna T. A. (2020) The role of the older generation in protecting the modern youth from social dangers //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. T. 7. – №. 7. pp. 971-981.

Turgunova A. (2019) GERONTOPEDAGOGY-EDUCATION, Practice, Problems and Solutions //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. T. 7. №. 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i5.2695

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) ISSN 2364-5369
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
dx.doi.org/10.18415/ijmmu
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.