Author Details

Anvarovna, Makhmudova Miyasar, Tashkent State Agrarian University, Tashkent region Kibray district, University Street 2, Uzbekistan