The Methodology of Using New Generation Educational Literature in the Educational Process

Kamolidin Rakhmatulloevich Mamadaliev

Abstract


In this age of development, it is increasingly important to educate young people so that they are intellectually mature, well–rounded, and well–rounded. Youth remain contemporary and progress forward. Presently, the need to educate our youth in an innovative fashion is emerging as a pressing concern. For his benefit, a new generation of educational literature must be produced. The Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan concurrently authorized No. 387 “On approval of State educational standards and curricula of higher education courses and specialties developed in accordance with the updated classification” on September 16, 2011. This suggests that considerable emphasis should be placed on the revised classifier. This article examines how newly established educational paths contribute to the production of a novel iteration of educational literature.


Keywords


New Generation; Electronic Educational Literature; Educational Literature; Educational Process; State Educational Standards; Continuous Education System; Pedagogic Educational Field; Pedagogical Technologies; Information Technologies; Communication Techno

Full Text:

PDF

References


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 5 январдаги “Узлуксиз таълим тизимини дарсликлар ва ўқув адабиётлари билан таъминлашни такомиллаштириш тўғрисида” ги қарори.

Ўзбекистон Республикасиолий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2011 йил 16 сентябрдаги “Янгиланган классификаторга мувофиқ ишлаб чиқилган олий таълим йўналишлари ва мутахассисликларининг Давлат таълим стандартлари ва ўқув режаларини тасдиқлаш тўғрисида” ги 387–сонли буйруғи билан тасдиқланган 5460100–“Математика” таълим йўналиши Давлат таълим стандарти (ДТС).

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим, Халқ таълими вазирликлари ва Давлат матбуот қўмитасининг 2002 йил 7 мартдаги 71/22/44–сонли қўшма буйруғи билан тасдиқланган “Узлуксиз таълим тизими учун ўқув адабиётларининг янги авлодини яратиш концепцияси”.

Зиёмуҳаммадов Б., Тожиев М., Педагогик технология–ўзбек миллий модели Ўқув–услубий қўлланма. Тошкент: “Lider Press”, 2009. – 110 б.

Тожиев М., Мамадалиев К. Математика ўқитиш жараёнини лойиҳалаш // Ўқув ва илмий–услубий қўлланма. − Т.: Fan va texnologiya, 2013. − 160 б.

Мамадалиев К.Р., Мусаев Б.Б. “Ўқитиш технологиялари ва лойиҳалаштириш” фанидан электрон дарсларни таълим жараёнига қўллаш / Ўрта махсус касб−ҳунар таълими тизимида, таълим сифат−самарадорлигини ошириш: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар. Республика илмий-амалий анжуман материаллари”. – Бухоро, 2017. – б. 56–58.

Мамадалиев К.Р., Умаров Х.Х. Педагогика таълими соҳасининг “Информатика ўқитиш методикаси” таълим йўналишлари фан дастури ва адабиётларини яратишда айрим қонун–қоидалар / Олий ва ўрта махсус, касб–ҳунар таълимининг ўзаро ҳамкорлик алоқалари: ютуқ ва муаммолар. Республика илмий–амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2017. – б. 120–121.

Мамадалиев К.Р., Курбанова А.Т. “Ўқитиш технологиялари ва лойиҳалаштириш” фани электрон ўқув курсини яратиш / Олий ва ўрта махсус, касб–ҳунар таълимининг ўзаро ҳамкорлик алоқалари: ютуқ ва муаммолар. Республика илмий–амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2017. – б. 98–100.

Мамадалиев К.Р., Юсупов М.М. Электрон ўқув қўлланмалар яратиш–куннинг долзарб масаласи / Олий ва ўрта махсус, касб–ҳунар таълимининг ўзаро ҳамкорлик алоқалари: ютуқ ва муаммолар. Республика илмий–амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2017. – б. 106–108.

Мамадалиев К.Р., Шакарова Ш.Қ. Узлуксиз таълим ўқув адабиётларининг янги авлодини яратиш механизми / Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг ўзаро ҳамкорлик алоқалари: ютуқ ва муаммолар. Республика илмий–амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2017. – б. 108–110.

Мамадалиев К.Р. Жамиятимизда кадрлар тайёрлашда таълим узлуксизлиги ва узвийлигини таъминлаш йўллари / Докторантлар ва тадқиқотчилар илмий–амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2018. – б. 54–56.

Мамадалиев К.Р., Қурбонбоева З.Ғ. Бошланғич таълим йўналишида педагогик психологияни шакллантиришнинг аҳамияти / Илмий–амалий анжуман материаллари. – Чирчиқ, 2019. – б. 110–111.

Мамадалиев К.Р. Таълим самарадорлигини оширишда илғор педагогик технологияларидан кластер методининг ўрни / Илмий–амалий анжуман материаллари. – Чирчиқ, 2019. – б. 128–130.

Мамадалиев К.Р. Комил инсон тарбиясида бошланғич таълимнинг ўрни Навоий талқинида / Халқаро илмий–назарий анжуман материаллари. – Тошкент, 2021. – б. 322–325.

Мамадалиев К.Р. Информатика фанини ўқитиш самарадорлигини оширишда электрон дарсликлар ва қўлланмалардан фойдаланиш / Алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш муаммолари. Республика илмий–амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2015. – б. 120–121.
DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i11.5343

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) ISSN 2364-5369
https://ijmmu.com
editor@ijmmu.com
dx.doi.org/10.18415/ijmmu
facebook.com/ijmmu
Copyright © 2014-2018 IJMMU. All rights reserved.