Author Details

Shukhratovna Abdieva, Nargiza, Senior Teacher, Ph.D., Tashkent Institute of Finance, Uzbekistan